8 תשובות
איזה נושא?
שואל השאלה:
8. לוח הזכוכית שמעל לקולט יוצר "מלכודת חום". אילו תכונות של הזכוכית מנוצלות לשימוש זה?
א. הזכוכית שקופה.
ב. הזכוכית שקופה לאור ואטומה לאינפרה - אדום.
ג. הזכוכית שקופה הן לאור והן לאינפרה - אדום.
ד. הזכוכית מעבירה חום בצורה טובה.

9. על פני כדור הארץ מתרחשת תופעה דומה לתופעה של "מלכודת החום, ובדרך זו מתחממים פני כדור הארץ. מי לדעתך ממלא את תפקיד הזכוכית בתהליך הזה?
היבשות על פני כדור הארץ.
המים שעל פני כדור הארץ.
מעטפת האוויר של כדור הארץ.
הצבע הבהיר של כדור הארץ.

10. איזה חלק או חלקים מפני כדור הארץ ממלאים את תפקיד הקולט?
היבשות.
היבשות והימים.
האוויר והמים.
הצמחיה שעל פני כדור הארץ.
שואל השאלה:
דוד השמש, אשמח אם תוכלו לענות
נראה לי שלמדנו על זה בכיתה ט אבל אני לא זוכרת:(
שואל השאלה:
יש כאלה שלומדים את זה בכיתה ט
קודם כל בשאלה 8
הזכויות שקופה ולוח הזכוכית אוטם את הקולט אינו מאפשר לקרינה האינפרה אדומה לצאת
אז תשובה 2
9. מעטפת האוויר
9. מעטפת האוויר
10 נראה לי האוויר והמים.