4 תשובות
גבולות א"י- גבולות מדינת ישראל הם המגדירים את שטחה
מדינת ישראל היא מדינה במזרח התיכון ביבשת אסיה
מדינת ישראל היא חלק מחבל ארץ שנקרא ארץ ישראל
בתוך ארץ ישראל נמצאת גם ירדן חלק מסוריה, לבנון וסיני
למדינת ישראל יש ריבונות על חלק משטח ארץ ישראל