תשובה אחת
לא הייתי בסיטואציה כזאת אבל בטח הייתי צוחק