2 תשובות
המנון אולי...

יד אחים לכם שלוחה, הנוער החביב
על דגלנו כולכם, חנו מסביב
יזהיר לכם כוכב תורה
דרככם סוגה בעבודה
בלב אמיץ ובעזרת ה, עלה נעלה!
קדימה בני-עקיבא, הידד במעלה!

מולדת זו, ארץ אבות, ארצינו הקדושה
מידי אביר-יעקב לנו מורשה
ראשינו בעמקי תורתה
כפינו ברגבי אדמתה
בלב אמיץ ובעזרת ה, עלה נעלה!
קדימה בני-עקיבא, הידד במעלה!
מי אנחנו? בנות עקיבא
מה אנחנו רוצות? להתחתן
עם מי? עם מה? עם בני הישיבה
וכפיים לקדוש ברוך הוא
איכס בנות עקיבא חח
אנונימית
באותו הנושא: