3 תשובות
אחרי 7 דקות אי אפשר למחוק יותר לכולם, רק לעצמך.
שבע דקות
מה זאת אומרת?