תשובה אחת
לא.
הם יכולים לראות רק את כמות הצפיות שראו את התמונה ואת כמות הsave אבל לא את מי