תשובה אחת
איך את פשצית ואת מקבלת כיתה?
פשצים רק לומדים להיות משצים לפני הקורס.. הם לא מדריכים כיתות... רק בתור משצ יכולים להדריך כיתות