3 תשובות
מתי שזה מרגיש נכון.. זה לא משנה אם זה בפגישה הראשונה או העשרים..
אני התנשקתי על הפגישה הראשונה.
אבל כל אחד ואיך שהוא מרגיש.
שנייה