2 תשובות
יוצאים לבד (?) גם את יכולה להכיר שם
אנונימית