תשובה אחת
בסוף הכל חולף
In the end everything is over