5 תשובות
כן צריך רופא משפחה
כן.
רופא משפחה ורופא ילדים זה אותו הדבר
כן בהחלט.