2 תשובות
מעולם לא שמעתי על כך.
ברגע שאת מרזה, גם עובי האצבעות פוחת.
חח איזה תמונה מלחיצה
לשאלה לא יודעת