3 תשובות
תגדירי החזקת הבית?
שואל השאלה:
אהה פעם בבר ענה לי על זה אבדוק
למצוא חברה ואז היא תעזור באירגון הבית וסדר