2 תשובות
לא חושבת, מה כבר יש לענות על זה שבת קודש?
לא יודעת אני חושבת אולי מנימוס הוא צריך להגיב.. כאילו אם הוא חושב ששלחת את זה רק לו אז הוא צריך לכתוב שבת שלום או גם לך אבל אם הוא חושב שזה לכמה ילדים הוא בכל זאת צריך להגיב אבל לא בטוח שהוא יגיב