תשובה אחת
אחרי שמסיימים.. אל תמהרי יותר מידי תחכי לסיים 28 כי זה המינימום ואז את עושה טסט פנימי ואם הבוחן אומר שאת מוכנה לגשת לטסט הוא יגיש אותך