2 תשובות
שתי אפשרויות:
אחת, הוא נדלק עליך סיפר לחבריו אבל משום מה הוא לא פועל ולכן חברו דוחף אותו אליך.
שתיים, הוא גילה שהוא הקראש שלך, חברים שלו גם יודעים ואו שהם צוחקים עליך או שהם סתם מתרגשים מהתגלית.

אפשרות אחת נשמעת יותר הגיונית
שואל השאלה:
אבל אם הוא דלוק עלי וסיפר לחברים אז איך כל כך הרבה חברים זה כבר נשמע חשוד כאילן הם צוחקים עלי
אנונימית