תשובה אחת
בערב קריר קצת בגלל הרוחות אבל זה סבבה.
בבוקר נעים