2 תשובות
נוהגים לומר על משהו קשה "קשה כקריעת ים סוף". כלומר, משווים את המעשה הקשה ההוא - לקריעת ים סוף. שכידוע, זה ממש קשה לבצע.
אומרים שזיווגו של אדם קשה כקריעת ים סוף
בים סוף מחלקים ל2
בזוגיות את ה-2 הופכים ל1