3 תשובות
למה שזה לא יהיה בסדר?
שואל השאלה:
לא יודעת אני זוכרת את
החלומות לעיתים די רחוקות אז זה מוזר לי קצת
אנונימית
לא, זה בסדר. זה רגיל.