4 תשובות
יש מצב
נשמע שכן (אל תסמכי עלי אי אפשר לדעת)
אם לא תשאלי אותו, אי אפשר לדעת.
הוא עושה את זה לעוד בנות? הוא נחמד בטבעי?