2 תשובות
כנראה במכבסה מקצועית שם המכונות גדולות או בניקוי יבש.
אנונימית
בניקוי יבש