תשובה אחת
את פשוט צריכה לשנות את הצבע של כל אות בנפרד