תשובה אחת
קח נשימה עמוקה ותחשוב טוב מה הרצון האמיתי שלך אומר, אחר
כך תעביר לחברתך את המסר הראוי והנכון לו - המון הצלחה עם זה (: