3 תשובות
1 ביום שבת אבל היה גם פרק נטו להכרת הזוגות