3 תשובות
כן, בהגדרות הכי למטה
כן יש לך לקראת סןף ההגדרות