2 תשובות
אם היא מסכימה אז כן, למה לא.
גיל זה רק מספר
אך תיתן לדברים לא חשובים לעצור אותך