תשובה אחת
על הגורמים והתוצאות. והמטרות.
באותו הנושא: