3 תשובות
האבא שלו הכניס אותה להריון וברח, אז היא מגדלת את הילד לבד.
הוא עזב אותה ועכשיו היא מגדלת את הילד לבד
הוא עזב אותה כשהיא סיפרה לו שהיא בהיריון אבל עכשיו הוא חזר לתמונה והוא מעורב, הוא אנונימי והוא לא רוצה להיחשף