תשובה אחת
כי היא קוראת למעריצים שלה יבני זונות
אנונימית