תשובה אחת
לחיצה ארוכה על הסטורי שלה ורשום שם משהו שאפשר להחזיר (לא זוכרת בדיוק מה כתוב)