4 תשובות
כן. החסימה היא פרטית ולא קבוצתית.
שתיכם יכולים לדבר באופן רגיל בקבוצה גם אם חסמת אותו