2 תשובות
Hoodies
(אבל לא יודע אם עדיין יש להם כי מוכרים את זה לקראת קיץ)
האמת ראיתי לא מזמן באורבניקה אם יש סניף שם..