8 תשובות
אסור להשתמש בחשמל
אסור לצפות בטלוויזיה אם שומרים שבת
ובכלל אסור להשתמש בחשמל
מי ששומר שבת אסור לו לראות טלוויזיה
למי ששומר אסור לצפות בטלוויזיה
אסור לראות טלוויזיה כי אסור להשתמש בחשמל, אסור לה גם לצפות גם אם את זו שמדליקה את הטלוויזיה.
תכלס אבל תכלס לפי התורה מותר לה להסתכל כי היא לא זאת שהדליקה, אבל אוסרים את זה הרבנים.
אם היא הולכת לפי מה שכל הרבנים אומרים שזה רוב התןרה של ימינו אז אסור
אבל אם היא הולכת נטו לפי התורה כולל הלסקול בן אדם שחטב עצים בשבת אז מותר לה לראות טלוויזיה אם מישהו אחר הדליק או שהייתה כבר דלוקה
אסור משום עובדין דחול.