3 תשובות
משי.. אורגנית לא טובה!
רק משי אצל מגונדרות עדיף כמובן..