8 תשובות
מרימים אותו, ומשתדלים לא להפיל אותו שוב פעם.
מרימים ומחזירים למדף

תיזהר בפעם הבאה
צמים יום שלם ותזהר
מנשקים אותו תנסי שז לא יקרה שוב ולא צמים אל תקשיבי לו
מרימים מנשקים ולא מפילים שוב.
מרימים מנשקים ומנסים לא להפיל שוב..
מרימים מנשקים וזהו.
מרימים, מנשקים אותו, חוטפים הרפס, מפילים אותו שוב, דורכים עליו