6 תשובות
מה הנושא השנה?
ניתן להצטרף לוועדה או להגיש שמות?
שואל השאלה:
הנושא... כמו כל שנה בערך ''תורה ועבודה'' אבל אנחנו רוצים לעשות משהו מקורי
:)(
תראי זה 70 שנה למדינה אז אולי שבט 'שיבה' כמו במשנה... או שבט 'הדר' מלשון והדרת פני זקן או 'תקומה' מלשון מפני שיבה תקום.
הכוונה הייתה לנושא השנתי...
מזה וועדת חדר
אנונימי