3 תשובות
אפשר שאלות מתוחכמות?
באילו נושאים?
שואל השאלה:
מדע...