3 תשובות
שואל השאלה:
איך הבגדים שם?
יצאת לכן לקנות שם איזה חולצה לבנה ארוכה?
אנונימית