5 תשובות
בלי.
אחצ"ה טובים.
יקיר/ה, רומים/כותבים, ללא "יוד", "אלתור", "תגבור".
ימים מוצלחים.
שלום. לעניות דעתי, כל זמן שהמילה אינה מנוקדת נדרשת בה יו"ד. וכמו ביקור, שיגור וכו.
המילים מבוססות על שורשים מרובעים ולפי המשקל אין צורך בי'. למען הבהירות ניתן להוסיפה בכתיב מלא ללא ניקוד.
ItayAb מומחה סטיפס
ניתן לרשום את זה בכתיב חסר אבל גם אם תכתוב את זה בכתיב מלא זו לא תהיה שגיאה