4 תשובות
זוג צלעות מקבילות ושוות
שתי זוגות של צלעות מקבילות
אלכסונים חוצים זא"ז
זוג צלעות מקבילות ושוות
אלכסונים חוצים זה את סה
שתי זוגות של צלעות מקבילות
שזוויות מתאימות שוות
שהזוויות המתחלפות שוות
שזוג צלעות שווה ומקביל
יש בקישור שאני מצרפת את כל האפשרויות להוכחת מקבילית. וגם יש בו משפטים נוספים על כל מיני סוגים של מרובעים. בהצלחה