4 תשובות
אני לא יודעת גלבי אף..
אבל באוזן אחרי כזה שנים זה לא ניסגר יותר..
אולי רק אחרי טונות ממש של זמן..
אצל כל אדם זה אחרת, תלוי ביכולת הריפוי של הגוף שלו.
לי אישית זה בטח ייסגר לאחר כמה דקות.
תןך כמה שעות.
אנונימית
כמה ימים.. אפילו יום..
אנונימית