תשובה אחת
הDNA זהה, האופן בו הוא בא לידי ביטוי הוא מה ששונה