תשובה אחת
עשיתי מבחן על השיר הזה שנה שעברה וקיבלתי 97. אם את רוצה, אני אשלח לך את הסיכומים שכתבנו בכיתה