4 תשובות
כן אם זה לא מסייע לשואל אז כן
כן מבינה אותך, שונאת שהמטרה באתר נהייתה הפרחים ולהשיג כמה שיותר.
כנל, זה יכול להטעות אנשים וחבל... אבל לא תמיד העונה יודע שטועה או שזה בכוונה
לנאמנים אסור למחוק תשובה מטעה.
אבל כן מסכימה איתך