5 תשובות
מצורף אתר עם מלא כלי נגינה שמתחילים באות u
ud/ oud (arabic and islamic lute)
udu (african clay drum)
ukulele (hawaiian guitar)
עוד- ud
ukulele הכי אובייס
יוקליילה
ukulele