3 תשובות
זה מסמן משהו אחרת או לא היה עושה את זה...
באותו הנושא: