8 תשובות
כן
כן.
כן. והייתי מוסיפה לזה גם 'שמה בושם'.
בטח
כן ברור