4 תשובות
שהיא מתלהבת מהציון
--A
אם שאלו כמה כל אחד קיבל? כלום
אם לא שאלו? שהיא קצת חשה
לא אחשוב משהו מיוחד...
מתלהבת, מתרגשת, שמחה, משוויצה
תלוי בילדה ובאופי שלה
באותו הנושא: