תשובה אחת
זה יהיה לך מעל כל שאר הצ'אטים, יעני בהכי הכי למעלה, גם אם לא יהיו שם הודעות חדשות (כי כשיש הודעה בצ'אט אז הוא קופץ הכי למעלה, אבל במקרה שאת נועצת צ'אט קבוצתי אם תהיה לך הודעה בצ'אט אחר הוא לא יהיה מעל זה)

בקיצור זה שימושי כשאת מקבלת הרבה הודעות אבל חשוב לך בעיקר רק צ'אט אחד