תשובה אחת
רק הששנים/ראשגדים יכולים לראות את זה במחשבט